น้ำปลาแท้

น้ำปลาตราเสาวรส

น้ำปลาแท้ตราเสาวรส ทำมาจากปลาไส้ตัน
รสชาติอร่อย รสชาติหอม กลมกล่อม ไม่เค็ม ดีต่อสุขภาพ
ส่วนประกอบ
ปลาไส้ตัน 74% / เกลือแกง 24.90% / น้ำตาลทราย 1.10%
วิธีใช้
ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับประกอบอาหาร
ขนาด

60ml. 300ml. 700ml. 750ml. 4500ml ทั้งหมด

น้ำปลาผสม

น้ำปลาตราสร้อยทอง

น้ำปลาแท้ตราสร้อยทอง ทำมาจากปลาไส้ตัน
รสชาติอร่อย รสชาติหอม กลมกล่อม ไม่เค็ม ดีต่อสุขภาพ
ส่วนประกอบ
ปลาไส้ตัน 65% / เกลือแกง 28.94% / น้ำปลา 1.05% ผสมไอโอดีน
วิธีใช้
ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับประกอบอาหาร
ขนาด

700 ml. 750 ml. 4500 ml ทั้งหมด

น้ำปลาตราธนูทอง

น้ำปลาแท้ตราธนูทอง ทำมาจากปลาไส้ตัน
รสชาติอร่อย รสชาติหอม กลมกล่อม ไม่เค็ม ดีต่อสุขภาพ
ส่วนประกอบ
ปลาไส้ตัน 65% / เกลือ 28.94% / น้ำปลา 1.05% ผสมไอโอดีน
วิธีใช้
ใช้เป็นส่วนผสมสำหรับประกอบอาหาร
ขนาด

700 ml. 750 ml. 4500 ml ทั้งหมด